ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz Polska
Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00
667-340-555

Biuro konstrukcyjne

Biukon > Biuro konstrukcyjne

Outsourcing Projektowo – produkcyjny

Standardowy sposób postępowania zakłada Outsourcing projektu do jednej firmy oraz Outsourcing produkcyjny powierzony innej firmie, w przypadku takiego postępowania odpowiedzialność za daną konstrukcję rozmywa się pomiędzy dwa przedsiębiorstwa i zleceniodawca ma problem w przypadku gry finalny produkt nie spełnia założeń.

Wyżej wymieniona sytuacja objawia się tym że własny dział konstrukcyjny który miał zostać odciążony i tak zostaje uwikłany w projekt – błędy konstrukcyjne, które wyszły na etapie odbioru finalnego produktu są zazwyczaj poprawiane nie przez zatrudnioną firmę projektową a przez konstruktora zleceniodawcy (żeby było szybciej, bo konstrukcja jest potrzebna na już). W przypadku gdy firma produkcyjna popełni błąd i wykona konstrukcję niezgodnie z dokumentacją często zrzuca winę na błędnie przygotowaną dokumentację i wymusza dodatkową płatność za poprawki.

W efekcie takiej sytuacji zleceniodawca i tak musi wytypować ze swoich zasobów konstruktora, który jest pośrednikiem pomiędzy obiema firmami (projektową i produkcyjną), konstruktor ten zamiast poświęcić czas na swoje obowiązki w przypadku wystąpienia nieścisłości jest zmuszony do samodzielnego wyjaśnienia przyczyny powstania niezgodności, co wiąże się z zapoznaniem się z dokumentacją konstrukcyjną, samodzielnym dokonywaniem pomiarów w wykonanej konstrukcji, kontaktem z firmą projektową lub produkcyjną w celu wyjaśnienia nieścisłości. W efekcie gdy wystąpi nieścisłość zasoby zleceniodawcy są uwikłane w proces projektowo-produkcyjny.

Firma BIUKON posiadając doświadczenie w projektowaniu i budowie maszyn stawia na kompleksowe podejście do problemu polegające na usłudze kompletnej:

  • Po otrzymaniu zlecenia wykonujemy projekt wstępny przedstawiając koncepcję, zatwierdza go klient.
  • Wykonujemy dokumentację konstrukcyjną, zatwierdza ją klient.
  • Produkujemy konstrukcję.
  • Dokonujemy sprawdzenia wszystkich szczegółów konstrukcji zgodnie z przygotowanymi kartami pomiarowymi, sprawdzamy dokładność i estetykę wykonania, w przypadku wykrycia nieścisłości możemy na tym etapie wykonać niezbędne poprawki.
  • Przekazujemy klientowi gotowy produkt razem z dokumentacją konstrukcyjną oraz dokumentacją kontrolno-pomiarową.

Dzięki kompleksowemu podejściu klient nie musi pośredniczyć pomiędzy firmą projektową a wykonawcą, otrzymuje konstrukcję zgodną z projektem oraz dokumentację pomiarową. Oszczędzając swoje zasoby i w głównej mierze czas.